18 آبان ، اولین سالروز پیوستن شرکت آتیه فولاد نقش جهان به گروه معظم فولاد مبارکه اصفهان