گزارش تصویری بازدید مهندس سعیدبخش مدیرعامل هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان و همراهان از شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا

گزارش تصویری بازدید مهندس سعیدبخش مدیرعامل هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان و همراهان از شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا
  • ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

فیلم مصاحبه و گزارش تصویری بازدید آقای مهندس سعیدبخش مدیرعامل هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان و همراهان از شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا


  • اشتراک گذاری: