کسب رتبه اول شرکت های گروه خدمات بازرگانی و رتبه 79 بین پانصد شرکت برتر کشور توسط هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان

کسب رتبه اول شرکت های گروه خدمات بازرگانی و رتبه 79 بین پانصد شرکت برتر کشور توسط هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان
  • ۵ بهمن ۱۴۰۱

 

           

* کسب رتبه اول شرکت های گروه خدمات بازرگانی توسط هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان

 

* هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان در بیست و پنجمین سال رتبه بندی شرکت ها ی برتر ایران IMI-100 ، رتبه اول را از نظر شاخص درآمد فروش در بین شرکت های گروه خدمات بازرگانی کسب نمود. 

 

* همچنین در رتبه بندی 500 شرکت برتر ایران از نظر درآمد فروش، در مجموع هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان جایگاه هفتاد و نهم را به خود اختصاص داد.

 

* کسب این موفقیت بزرگ را به کارکنان هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان ، شرکت های زیرمجموعه و سهامداران محترم تبریک عرض می نماییم.


  • اشتراک گذاری: