کارگزاری بورس کالا و اوراق بهادار

یکی دیگر از فعالیت های هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان، در عرصة بازار سرمایه می باشد و شرکت مبین سرمایه تنها کارگزار بورس زیرمجموعه هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان است که در حال حاضر از جمله معدود کارگزاران خدمات دهنده در تمامی بورس های کشور می باشد و مطابق با آمارهای منتشر شده رسمی، همواره در میان 4 کارگزاری برتر کل بورس بوده و هدف اولیه تأسیس شرکت را محقق نموده است.


  • اشتراک گذاری: