نشست مدیران هلدینگ توکا فولاد و هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان

نشست مدیران هلدینگ توکا فولاد و هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان
  • ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

 

در این نشست که به میزبانی آتیه فولاد انجام شد احمد سعیدبخش مدیرعامل آتیه فولاد و احمدرضا سبزواری مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توکا فولاد به بحث و تبادل نظر در خصوص گسترش تعامل و همکاری های گروهی در برنامه های آتی و سرمایه گذاری های مشترک پرداختند. (مورخ 1401/02/04)

در این دیدار در مورد ارتباط دوستانه میان دو شرکت در جهت همسو شدن با سیاست ها و اهداف فولاد مبارکه و تحقق شعار سال نیز صحبت شد.

همچنین در خصوص پتانسیل های قوی که در هر دو شرکت وجود دارد و استفاده از این پتانسیل ها جهت همکاری های بیشتر و کسب افتخارهای پی در پی برای خانواده معظم فولاد مبارکه به توافق های مشترکی رسیده شد.


  • اشتراک گذاری: