مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 برگزار شد

در پی دعوت هیأت مدیره و آگهی منتشره در روزنامه های  نسل فردا و دنیای اقتصاد مورخ 1400/02/30 جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 شرکت آتیه فولاد نقش جهان (سهامی خاص) به شماره ثبت 29905 و شناسه ملی 10260505007 در روز چهارشنبه ساعت 9 صبح مورخ 1400/03/12 با حضور صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در محل  : سالن شرکت حمل و نقل توکا به آدرس : اصفهان- مبارکه – جنب شرکت فولاد مبارکه اصفهان با رعایت پروتکل های بهداشتی ، به صورت حضوری و در فضای مجازی به صورت زنده برگزار گردید.

پیوست1: رشد 347 درصدی  سود شرکت آتیه فولاد نقش جهان

پیوست2: گزارش هیئت مدیره

 


  • اشتراک گذاری: