سخن مدیرعامل

به نام  خداوند لوح و قلم

تأسیس هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان حاصل هويّت و آرمان مشترك  مدیریت و پرسنل آينده نگر شاغل و بازنشسته شرکت فولاد مبارکه در راستاي تلاش جمعي براي رشد و ارتقاي صنعت كشور ايران اسلامي بوده است ، لذا بيش از هر چيز قدردان پيشينيانی در حرس اين نهال نوپا و عينيت بخشيدن به اين آرمان مشترك هستيم و هم پيمان شديم كه براي نزديك شدن به رسالت امنيت سرمايه گذاري و ارزش آفريني روز افزون براي نسل هاي حال و آينده سهامداران شركت تلاش نماييم .بدین جهت حسن اعتماد تمامي سهامداران را ارزشمندترين سرمايه شركت دانسته، خود را پاسدار منافع و حقوق قانوني آنها و متعهد به تلاش صادقانه براي ايجاد در آمدهاي پايدار و ماندگار براي آنان مي دانیم و معتقديم با اتكاء به اعتماد سهامداران و تلاش بي وقفه خود، هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان به مأمنی مطمئن براي سهامداران فعلي و ثروتي دائم التزايد براي آيندگان تبديل و با كوشش خود در مسير خلق نمادي جاودان در عرصه های مختلف صنعت ، تولید ، سرمايه گذاري و ... گام بر ميداريم و در جهت پاسداري از اين ميراث جاودان و پيشبرد اهداف عاليه شرکت، انتظارات سهامداران را مدّ نظر قرار داده و در اين مسير چشم نياز به عنايت خالق يكتا داريم.
هلدینگ آتیه فولاد همواره سلامت و شفافیت در عملکرد ، چابکی در تصمیم گیری ، توسعه و برنامه ریزی را در رأس فعالیت های خود قرار داده تا اهداف از پیش تعیین شده خود را محقق سازد. همچنین بهره گیری از روش های مدیریت استراتژیک ، ایجاد محیطی پویا و آرام برای همکاران، استفاده از تمامی ظرفیت های موجود برای پیشبرد اهداف شرکت، قانون گرایی ، تقویت سیستمهای کنترلی و نظارتی ، اعمال نگرشی علمی و جامع،  بازاریابی هدفمند و مبتنی بر تعآمل صحیح با مشتریان ، شفافیت صورتهای مالی و اطلاعات شرکت ، آموزش کارکنان وکاهش هزینه ها از مهم ترین برنامه های کاری این هلدینگ و شرکت های زیرمجموعه می باشد.
در پایان سخن ، هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان معتقد است، پیشنهادات و انتقادات سازنده برگرفته از حس مشترک توفیق طلبی سهامداران و کارکنان گروه آتیه فولاد نقش جهان است. لذا ضمن ارج نهادن به این موضوع و در راستای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری، برنامه ریزی و بهره جویی از این فرصت ها، پذیرای نظرات و توصیه های همکاران و همراهان معزز هستیم .


  • اشتراک گذاری: