جلسه معارفه ی رئیس هیات مدیره شرکت حدیدکاران لرستان

جلسه معارفه ی رئیس هیات مدیره شرکت حدیدکاران لرستان
  • ۱ تیر ۱۴۰۱

جلسه معارفه ی رئیس هیات مدیره شرکت حدیدکاران لرستان با حضور جناب آقای مهندس بهرامی معاون محترم راهبردی و امور شرکتهای هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان امروز چهارشنبه مورخ 1401/04/01 بصورت حضوری و آنلاین برگزار گردید. 
طی این مراسم، بر اساس  صدور حکم توسط مدیر عامل ارجمند هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان، جناب آقای مهندس همامی به عنوان رئیس هیات مدیره و سایر اعضای محترم هیات مدیره معرفی و با اهدای لوح تقدیر از زحمات جناب آقایان مهندسین ملایی، قاسمی و جان نثاری تقدیر و تشکر به عمل آمد.

روابط عمومی هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان


  • اشتراک گذاری: