جلسه جمع بندی و نهایی نمودن مدل کسب و کار هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان

جلسه جمع بندی و نهایی نمودن مدل کسب و کار هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان
  • ۸ مرداد ۱۴۰۱

جلسه جمع بندی و نهایی نمودن مدل کسب و کار هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان با حضور آقایان: دکتر تقوی، دکتر افشاری، دکتر فرهمند، مهندس باقری، مهندس بیاتی و مدیرعامل، معاونین و مدیران هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان


  • اشتراک گذاری: