بیانیه ماموریت و چشم انداز

بیانیه مأموریت

ایفای نقش موثر در صنعت فولاد و صنایع مرتبط با آن ، از طریق سرمایه گذاری و ایجاد شرکت های تولیدی با اولویت در زنجیره ارزش فولاد از طریق توزیع مناسب محصولات فولادی


بيانيه چشم انداز
پیشرو در سرمایه گذاری صنعت فولاد و حفظ رتبه 79 در رتبه بندی IMI100 در افق 1404


ارزش های سازمانی
- ارزشهاي اسلامي و انساني
- بهبود مستمر و تعالی سازمانی
- تكریم همكاران و ذي نفعان
- شایسته سالاری
- مسئولیت پذیری اجتماعی
- قانون مداری
- شفافیت


  • اشتراک گذاری: