بیانیه ماموریت و چشم انداز

بیانیه مأموریت

ایفای نقش موثر در صنعت فولاد و صنایع مرتبط با آن ، از طریق سرمایه گذاری و ایجاد شرکت های تولیدی در راستای زنجیره ارزش فولاد و حمایت از تولیدکنندگان کوچک و متوسط با تولید و توزیع مناسب محصولات فولادی از طریق اصلاح و توسعه نظام توزیع


بيانيه چشم انداز
هدف ما به عنوان يك هلدینگ سرمایه گذاری با اولویت فعالیت در زنجیره صنعت فولاد و صنایع مرتبط ، یکی از 100 شرکت برتر IMI100 و نیز به عنوان بزرگ ترین توزیع کننده محصولات فولادی در کشور تا افق 1404  می باشد.


ارزش های سازمانی
- ارزشهاي اسلامي و انساني
- بهبود مستمر و تعالی سازمانی
- تكریم همكاران و ذي نفعان
- شایسته سالاری
- مسئولیت پذیری اجتماعی
- قانون مداری
- شفافیت


  • اشتراک گذاری: