برگزاری کارگاه آموزشی برنامه استراتژیک

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه استراتژیک
  • ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه استراتژیک شرکت های مراکز خدماتی و سامانه SEN توسط معاونت راهبردی و امور شرکت ها با ارائه مدیر ارزیابی  و تعالی سازمانی به صورت حضوری و آنلاین ، مورخ 1401/03/25 در محل ستاد آتیه فولاد نقش جهان


  • اشتراک گذاری: