برگزاری جلسۀ توجیهی طرح تولید فرومنگنز

برگزاری جلسۀ توجیهی طرح تولید فرومنگنز
  • ۳ مهر ۱۴۰۰

جلسۀ تشریح و توجیه طرح تولید ۲۰ هزار تن فرومنگنز کربن متوسط و کم کربن در سال، با حضور  آقایان: اکبری محمدی ،  نیکفر و بهاروند از شرکت فولاد مبارکه ، حسین کفعمی مدیر عامل و مدیران میانی هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ در محل سالن جلسات ستاد هلدینگ آتیه برگزار شد.


  • اشتراک گذاری: