برگزاری جلسه بررسی عملکرد 7 ماهه مراکز خدماتی فرعی هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان

برگزاری جلسه بررسی عملکرد 7 ماهه مراکز خدماتی فرعی هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان
  • ۱۶ آبان ۱۴۰۰

جلسه حضوری مدیران عامل مراکز خدماتی فرعی هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان با حضور کفعمی مدیر عامل ، معاونین و مدیران  هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان با موضوع : بررسی عملکرد هفت ماهه مراکز خدماتی فرعی در سالن جلسات ستاد هلدینگ آتیه در روز شنبه مورخ 1400/08/15 برگزار گردید .

 


  • اشتراک گذاری: