برگزاری جلسات بررسی و دفاع از بودجه سال 1401 شرکت های فرعی تحت پوشش هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان

برگزاری جلسات بررسی و دفاع از بودجه سال 1401 شرکت های فرعی تحت پوشش هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان
  • ۲۵ بهمن ۱۴۰۰

جلسات بررسی و تأیید بودجه تدوین شده سال 1401 شرکت های فرعی تحت پوشش هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان با ملحوظ داشتن انطباق بودجه با استراتژی شرکتها و در راستای عینیت بخشیدن به چشم انداز آتی هلدینگ در بخش اقتصادی و بازرگانی به منظور تنظیم جزئیات برنامه عملیات شرکتها در قالب اعداد و ارقام جهت تحقق بخشیدن به اهداف مصرحه بنحوی که حداکثر بازدهی با حداقل منابع امکان پذیر باشد با حضور معاونین و مدیر مالی هلدینگ آتیه فولاد و همچنین نماینده شرکت آتیه فولاد در هیأت مدیره ، مدیران عامل ، مالی و فروش شرکت های فرعی زیرمجموعه به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اومیکرون به صورت غیرحضوری و آنلاین در محل سالن جلسات ستاد هلدینگ آتیه از تاریخ 1400/11/11  آغاز و لغایت 1400/11/20 برگزار و مقرر گردید پس از اعمال اصلاحات و تعدیلات مدنظر، کلیه بودجه ها به تصویب هیأت مدیره شرکت های مربوطه برسد .


  • اشتراک گذاری: