انجام خدمات برشکاری رول به رول برای اولین بار در شرکت آهن فولاد کاسپین

در مرکز خدماتی آهن فولاد کاسپین با نبوغ ، تلاش و پشتکاری پرسنل واحد کارگاه (تولید) و همچنین با اتکاء به منابع انسانی خود سازمان بدون بهره گیری از پیمانکاران برون سازمانی ، با انجام اصلاحاتی بر روی دستگاهی که صرفاً جهت نواربری برای تولید پروفیل Z مورد استفاده قرار می گرفت، شرکت مذکور موفق شد با کسب این دستاورد از اول آبان ماه 1400 نسبت به انجام عملیات برشکاری رول به رول (ضخامت 2.5 الی 4 میلی متر) در سطح استان قزوین اقدام نماید.

به عنوان اولین پروژه :
خدمات برشکاری رول به رول ورق روغنی 3 میلی متر با کیفیت ST14 به تعداد 6 برش با عرض 1 متر با موفقیت انجام پذیرفت.


  • اشتراک گذاری: