انتصاب سرپرست در شرکت آهن فولاد کاسپین

انتصاب سرپرست در شرکت آهن فولاد کاسپین
  • ۲۵ آبان ۱۴۰۰

مراسم  ً تکریم ً  از رضا درباری و   ًمعارفه ً سرپرست شرکت آهن فولاد کاسپین سعید شیشه گر با حضور کفعمی مدیر عامل هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان و همچنین مدیران میانی و پرسنل شرکت مذکور همراه با بازدید از مرکز خدماتی فوق الذکر در تاریخ دوشنبه مورخ 1400/08/24 برگزار گردید.


  • اشتراک گذاری: