افزایش سرمایه 50 درصد از محل سود انباشته شرکت آتیه فولاد نقش جهان تصویب شد

افزایش سرمایه 50 درصد از محل سود انباشته شرکت آتیه فولاد نقش جهان تصویب شد
  • ۲۲ آبان ۱۴۰۱

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت آتیه فولاد نقش جهان (سهامی خاص) در ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ 1401/08/21 با حضور صاحبان سهام در محل سالن اجتماعات نگین نقش جهان سپاهان شهر   برگزار و با افزایش سرمایه از مبلغ 10 هزار میلیارد ریال به 15هزار میلیارد ریال معادل 50 درصد سرمایه کنونی از محل سود انباشته موافقت گردید.


  • اشتراک گذاری: