ارزیابی عملکرد 6 ماهه ابتدای سال 1400 شرکت آتیه فولاد نقش جهان توسط ارزیابان شرکت فولاد مبارکه

ارزیابی عملکرد 6 ماهه ابتدای سال 1400 شرکت آتیه فولاد نقش جهان توسط ارزیابان شرکت فولاد مبارکه
  • ۱۱ آبان ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه فولاد نقش جهان ، طبق برنامه ریزی و همآهنگی های بعمل آمده، ارزیابی عملکرد 6 ماهه ابتدای سال 1400 شرکت آتیه فولاد نقش جهان از شرکت های گروه فولاد مبارکه در روز دوشنبه مورخ 1400/08/10  توسط ارزیابان شرکت فولاد مبارکه انجام شد .

 

براساس برنامه ارزیابی اعلام شده از طرف مدیریت امور مجامع و ارزیابی شرکت فولاد مبارکه برای شرکت های گروه فولاد مبارکه در مقطع شش ماهه اول سال 1400 ، ارزیابی تحقق اهداف و شاخص های استراتژیک شرکت آتیه فولاد نقش جهان در حوزه های سیاست سرمایه گذاری و امور شرکت ها ، اهداف و استراتژیها ، سیاست های تضمین کیفیت و مهندسی صنایع ، سیاست های سیستمها و فناوری اطلاعات ، سیاست های نیروی انسانی و سیاست های حراست توسط ارزیابان مربوطه صورت گرفت.

 


حسین کفعمی مدیر عامل شرکت آتیه فولاد نقش جهان ضمن تقدیر و سپاسگزاری از حضور ارزیابان شرکت فولاد مبارکه به مدیریت دکتر مرتضی شبانی مدیر امور مجامع و ارزیابی مبارکه و تشکر از کارکنان شرکت آتیه در همراهی و انجام این ارزیابی گفت: موفقیت ها ودستاوردهای شرکت آتیه فولاد نقش جهان همواره با حمایت های شرکت فولاد مبارکه و عزم و اراده کارکنان شرکت حاصل گردیده و امید است در این فرآیند ارزیابی هم کارکنان آتیه فولاد نقش جهان با شناسایی دقیق نقاط قابل بهبود و نقاط قوت اهداف و شاخص های استراتژیک شرکت ، نقاط قابل بهبود را در مسیر رشد و بالندگی به نقاط قوت تبدیل و نقاط قوت را حفظ نموده تا به تحقق اهداف، چشم انداز و استراتژی های تدوین و ترسیم شده برای شرکت دست یابیم و همچنین منویات سهامداران معزز را در این مسیر محقق سازیم.

 

 


  • اشتراک گذاری: