ارزیابی عملکرد شرکت آتیه فولاد نقش جهان توسط ارزیابان شرکت فولاد مبارکه

ارزیابی عملکرد شرکت آتیه فولاد نقش جهان توسط ارزیابان شرکت فولاد مبارکه
  • ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

در راستای ارزیابی عملکرد شرکت های گروه فولاد مبارکه، ارزیابی عملکرد سالانه منتهی به 1400/12/29 در تاریخ 1401/3/21 توسط تیم ارزیابی شرکت فولاد مبارکه انجام پذیرفت.

 بر اساس برنامه ارزیابی اعلام شده از طرف مدیریت امور مجامع و ارزیابی شرکت فولاد مبارکه، حوزه های مورد ارزیابی در سال ۱۴۰۰ شامل : اهداف و استراتژی ها، عملکرد مالی، پیشرفت پروژه های توسعه، ارزیابی میزان اجرای سیاست‌های ابلاغی و میزان تعاملات با شرکت اصلی تعیین گردید.

 مهندس احمد سعید بخش مدیرعامل شرکت آتیه فولاد نقش جهان در ابتدای جلسه افتتاحیه ضمن خیرمقدم و تشکر از حضور تیم ارزیابی شرکت فولاد مبارکه به مدیریت دکتر شبانی مدیر امور مجامع و ارزیابی به اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد و نتایج حاصل از آن که منجر به رشد و تعالی سازمان ها می گردند پرداختند و در ادامه دکتر شبانی ضمن معرفی تیم ارزیابی و حوزه های مرتبط با هر یک از افراد به همکاری قابل توجه شرکت در دوره قبلی و همچنین شفافیت مالی مناسب آتیه فولاد اشاره نمودند.

 در ادامه تیم ارزیابی به صورت رسمی فرآیند ارزیابی خود را با حضور در هر یک از مدیریت ها آغاز نمود و در ساعت ۱۴ با برگزاری جلسه اختتامیه و ارائه گزارش بازخورد در هر یک از حوزه های فرآیند ارزیابی به پایان رساند.


  • اشتراک گذاری: