کارگزاری بورس کالا و اوراق بهادار

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی مواد پیشرفته و انرژی

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی مواد پیشرفته و انرژی

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی مواد پیشرفته و انرژی (سهامی خاص) به عنوان صندوق تخصصی حوزه مواد پیشرفته (معدنی، فلزی، شیمیایی و پلیمری) و انرژی(نفت، گاز و پتروشیمی) در سال 1400 پس از اخذ مجوز فعالیت خود از کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری ریاست جمهوری فعالیت خود را با سرمایه اولیه 100 میلیارد ریالی آغاز نمود.

بیشتر بدانید ...
کارگزاری مبین سرمایه

کارگزاری مبین سرمایه

شرکت کارگزاری مبین سرمایه (سهامی خاص) در تاریخ 1387/09/10 تحت نام شرکت کارگزاری راهبرد کالای خاورمیانه به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و در تاریخ 1388/01/23 به شماره 36528 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان اصفهان با سرمایه 30 میلیارد ریال به ثبت رسید.

بیشتر بدانید ...