شرکت های بازرگانی

آتیه فولاد معدن پارسیان

آتیه فولاد معدن پارسیان

شرکت آتیه فولاد  معدن پارسیان  (سهامی خاص ) در تاریخ 08/08/88  تاسیس و طی شماره 38833 دراداره ثبت شرکتهای اصفهان  به ثبت رسیده است .

بیشتر بدانید ...
آتیه تجارت نقش جهان قشم

آتیه تجارت نقش جهان قشم

شرکت آتیه تجارت نقش جهان قشم با کد اقتصادی 411575653414 و شناسه ملی 14005563152 و شماره ثبت 5349 که در تاریخ 30/10/1394 درشهرستان قشم به ثبت رسیده است.

بیشتر بدانید ...